Presveta Bogorodica Kupina neopaljiva

Ikona Majke Božije "Kupina neopaljiva" odražava starozavetno prorocanstvo koje ukazuje na Majku Božiju." Kupina neopaljiva" je grm koji je prorok Mojsije video kako gori u ognju ali ne može da sagori, što je oznacavalo neporocno zacece Hristovo od Majke Božije i Duha Svetoga. Buduci majka, ona je osatala Deva: "Pre rodenja Deva, u rodenju Deva, i nakon rodenja Deva". Prema drugom tumacenju, Majka Božija, rodivši se na grešnoj zemlji, bila je cista i nedodirljiva za greh, i nije znala za bezakonje. U crkvenim pesmama se cuje taj zavetni simbol. "Kao kupina neopaljiva tako se Deva rodila". U stihirima Blagovesti se peva: "Raduj se, kupino neopaljiva". Po narodnom verovanju, ova ikona izbavljaone koji je poštuju od vatre i groma.

"Kupina neopaljiva" ponekad se prikazuje u vidu plamenog grma iznad kojeg se uzdiže od pojasa vidljiva Bogorodica sa Mladencem na rukama. Ovo prikazivanje se srece retko. Daleko cešce se prikazuje osmougaona zvezda koja okružuje Majku Božiju. Zvezda je sastavljena od dva cetvorougla, jedan je crven - slika plamen, a dugi je zelen - podseca na tajanstveni grm. U uglu ikone su cetiri simbola koji se pominju u Apokalipsi Jovana Bogoslova: covek, lav, tele i orao, kao i arhandeli sa simvolima crkvenog predanja: Mihail sa žezlom, Rafail sa alabastrom, Uril sa ognjenim macem, Sefail sa kadionicom, Varafil sa groždem i Gavril sa grancicom blagovesti. Udesnoj ruci Presvete Deve nalazi se ponekad lestvica koja je prislovljena svojim gornjim krajem na rame Majke Božije - znak da je ona uzela covecanstvo na Nebo. Po nekad se još slikaju i vrata i žezlo - simbol Spasitelja. Koji se ponekad u crkvenim pesmama naziv i "žezlom iz korena Jesejeva".

Jedna od najstarijih ikona "Kupina neopaljiva" nalazi se u Moskovskoj blagoveštenskoj crkvi. Nju su u Moskvu preneli palestinski monasi 1390. godine i, po predanju, slikana je na kamenu one stene na kojoj je Mojsije video tajanstveni grm. Praznovanje u cast ikone vrši se 4. decembra, na dan spomena proroka Mojsija koji je video "Kupinu"; kao i 17/4. septembra.

Poziva se u pomoc za zaštitu od požara i groma.