ЋИРИЛИЦА
 
DEUTSCH

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

RADIO SVETIGORA LIVE

GRB SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE

SLUŠAJTE LITURGIJU

Sveti Simeon Mirotočivi

Presveta Bogorodica Utešiteljska

Manastir Ostrog

Poput svih istitucija sa dubokim korenima i časnom prošlošću, i Srpska pravoslavna crkva ima svoj grb u koji su utkani simboli koji označavaju najtrajnije duhovne vrednosti srpskog naroda. Rečima opisan, grb Srpske pravoslavne crkve ovako izgleda :

Na patrijaraškom plaštu porfirne boje, ukrašenom dvostrukim krstom s desne i arhijerejskim žezlom s leve strane, u sredini štit sa zlatnom arhijerejskom krunom nad njim; na plavoj gornjoj polovini štita s desne strane kula svetog Save u Hilandaru, s leve crkva manastira Pećke patrijaršije, obe bele boje; na beloj donjoj polovini u sredini zlatan krst sa četiri jednaka kraka i po jednim zlatnim ognjilom u svakom uglu kraka.(Ustav SPC clan 3)

Manastir Ostrog

ZASTAVA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE

 

Srpski narod od davnina ima svoju zastavu. Ona je slićna i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i sastavljena je iz tri polja crvene, plave i bele boje. U sredini na plavom polju nalazi se krst sa četiri ocila, koja u nekim tumačenjima označavaju četiri slova "S", što ukazuje na vekovnu težnju srpskog naroda ka slozi, i oznacava slogan "samo sloga srbina spasava". Zastava je svetinja u srpskom narodu, i pod njom su se borili srpski junaci i armije, i ona nikad ni po cenu velikih žrtava nije smela da padne u ruke neprijateljima. Na velike narodne i crkvene praznike, zastava se ističe na hramovima i službenim zgradama Srpske pravoslavne crkve. Narodna pesma o značenju boja kaže:

Crvena je krvca bila po Kosovu što se lila; 
Plavo nebo ko sloboda ideal je srpskog roda
Belim mlekom majka mila i mene je zadojila
Jedan venac - tri su boje, trobojnica srpska to je...

HIMNA SRPSKE DRŽAVE "BOŽE PRAVDE"

 

 

 

 

 

 

Bože pravde, Ti što spase,
od propasti do sad nas,
čuj i od sad naše glase
i od sad nam budi spas.

Močnom rukom vodi, brani,
budućnosti srpske brod,
Bože spasi, Bože hrani,
srpskog Kralja, srpski rod.

Složi srpsku braću dragu,
na svak dican slavni rad,
sloga biće poraz vragu,
a najjači srpstvu grad.

Nek na Srpstvo blista grani,
bratske sloge zlatan plod,
Bože spasi, Bože hrani,
srpskog Kralja, srpski rod.

Nek na srpsko vedro celo,
Tvog ne padne gnjeva grom,
Blagoslovi Srbu selo,
polje njivu, grad i dom.

Kad nastupe borbe dani,
k pobedi mu vodi hod,
Bože spasi, Bože hrani,
srpskog Kralja, srpski rod.

Iz mračnoga sinu groba,
srpske Krune novi sjaj,
nastalo je novo doba,
novu sreću Bože daj.

Kraljevinu srpsku brani,
pet vekovne borbe plod,
srpskog Kralja Bože hrani,
moli Ti se srpski rod.

 

 

 

Kraljevska porodica Srbije i Jugoslavije

Download

božepravdehimna.mp3

POČETAK