ЋИРИЛИЦА

ISTORIJAT NAŠE PAROHIJE

DEUTSCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

područje naše parohije

U mesecu aprilu i maju 1994 godine stupio je jerej Dragan Đuričić sa ljudima iz mesta Lidenšajda i Altene u kontakt i u razgovoru sa njima zaključio je da bi ljudi iz ovih krajeva bili voljni da se u ovom području oformi jedno bogoslužbeno mesto koje bi zadovoljilo verske potrebe srpskog naroda u ovom pomenutom kraju.

Saglasno sa čl. 108. t. 3 i 7 Ustava Srpske pravoslavne Crkve, Eparhija za srednju evropu odobrava da se osnuje posebna parohija i Crkvena opština za gradove Lidenšajd i Altena. U aktu E. Br. 587/94 poziva se jerej Dragan Đuričić iz Dortmunda, da u sporazumu sa blagovernim narodom Srpskim u pomenutim gradovima iznađe bogoslužbeno mesto i formira inicijativni odbor.

1. paroh naše Crkvene parohije: Dragan Đuričić

U nedelju 7. avgusta 1994 godine, zahvaljujući bratskoj ljubavi naše braće Grka, koji su nam ustupili svoj hram tri puta mesečno, da bi održali sa početkom u 9 sati prvu Svetu Liturgiju u Lidenšajdu na kojoj je bilo prisutno oko 60 vernika!!

Posle Svete Liturgije se održao sastanak sa prisutnima, na kome se izabralo 6 članova za inicijativni odbor. Prvi članovi odbora su bili:

Danilović Mirko iz Lidenšajda
(1. predsednik Crkvene opštine)
Mikić Tomo iz Lidenšajda
Sieling (Grujičić) Mira iz Lidenšajda
Dubljević Milan iz Altene
Krčevinac Ratko iz Pletenberga
Kljajić Miloje iz Halvera

U junu 1996 godine naša Crkvena opština i Parohija se proširila i na grad Hagen koji je postao Bogoslužbeno mesto.

1. PREDSEDNIK CRKVENE PAROHIJE: Mirko Danilović

22. septembra iste godine se održala prva Sveta Liturgija u grčkoj Crkvi pred oko stotinak vernika. Od juna ili jula 1995 godine pa do danas draga Braćo i Sestre u Alteni se održava Sveta Liturgija. Naša hrišćanska braća iz nemačke katoličke crkve u Alteni su nam dali svoju crkvu za korišćenje. Prva Crkvena Slava Sv. Simeona Mirotočivog se održavala 23. februara 1997 u Alteni. Arhijerejsku liturgiju je služio nadležni episkop Konstantin.

18. maj 1997 godine se odžavala u crkvenim prostorijama proširena sednica Crkvenoopštinskog odbora na kome su pored odbornika Crkvene opštine bili prisutni i mnogi parohijani. Na ovoj sednici su parohijani izabrali 2. crkveni odbor nakon osnivanja crkvene Parohije i opštine 1994 godine.

Sledeći odbornici su bili izabrani 18. maja 1997 godine:

1. Bačević Vule iz Altene (Predsednik), 2. Đorđević Ranđel iz Izerlona (Podpredsednik), 3. Jagodić Dragomir iz Lidenšajda (Blagajnik),
4. Miškulin Ljiljana iz Altene (Sekretar),

Ostali članovi:

Jovanović Gavro iz Hagena, Trifunović Marjaniz Hagena, Danilović Mirko iz Lidenšajda, Lukić Cvetko iz Verdola i Kljajić Miloje iz Halvera;

Rešenjem Episkopa Srednjoevropskog protonamesnik Dragan Đuričić predaje dužnost paroha u Lidenšajdu dana 29. juna 1997 godine jereju Neđi Janjiću iz Dortmunda.

2. Paroh naše Crkvene parohije: Neđo Janjić

Prvog avgusta 1997 godine tadašnji jerej a danas prota, Neđo Janjić preuzima našu parohiju.

Dana 24. avgusta 1997 godine se u prostorijama crkve u Alteni održavala prva sednica sa novopostavljenim sveštenikom Neđom Janjićom.

Sledeći odbornici su bili izabrani 24. avgusta 1997 godine:

1. Bačević Vule iz Altene (Predsednik), 2. Đorđević Ranđel iz Izerlona (Podpredsednik), 3. Siling Mira iz Lindenšajda (Podpredsednik),
4. Jagodić Dragomir iz Lidenšajda (Blagajnik), 5. Miškulin Ljiljana iz Altene (Pomoćnik blagajnika), 6. Jerej Neđo Janjić iz Lidenšajda (Sekretar), 7. Jovanović Gavro iz Hagena, 8. Trifunović Marjan iz Hagena, 9. Danilović Mirko iz Lidenšajda, 10. Lukić Cvetko iz Verdola
11. Kljajić Miloje iz Halvera

17. decembra 2000 godine parohijan Aleksandar Anđelković iz Altene postavljen je kao blagajnik crkvene parohije i tako nasleđuje Dragomira Jagodića, koji podnosi ostavku na mesto blagajnika. Blagodareći odzivu naroda i dobroj saradnji sa sveštenicima Draganom Đuričičem i Neđom Janjićem, crkveni život u parohiji se postepeno razvijao. Tako su stvoreni i najosnovniji materijalni uslovi za rad i misiju parohije.

2001 godine naša Crkvena opština i parohija se proširila i na grad Siegen koji postaje Bogoslužbeno mesto. Područije Hagena je pripojeno parohiji u Dortmundu. 22. februara 2004 godine naša crkvena parohija je proslavila svoj desetnogodišnji jubilej postojanja. Na crkvenoj slavi Svetog Simeona Mirotočivog su bili pozvani svi dosadašnji crkveni kumovi. Posle Svete liturgije sledilo je u prostorijama „Gemeindehalle“ u Ihmert uz muziku i zajednički ručak veliko veselje sa mnogobrojnim parohijanima.

Rešenjem Episkopa Srednjoevropskog protojerej Neđo Janjić predaje dužnost paroha u Lidenšajdu dana 18. jula 2004 godine, jereju Mihajlu Stojčiću iz Beograda.

3. Paroh naše Crkvene parohije: Mihajlo Stojičić

Prvog avgusta 2004 godine jerej Mihajlo Stojčić preuzima našu parohiju.

Dana 6. novembra 2004 godine se u prostorijama Crkve u Alteni održavala prva sednica sa novopostavljenim sveštenikom Mihajlom Stojčićem.

Sledeći odbornici su bili izabrani 6. novembra 2004 godine:

1. Aleksandar Anđelković iz Altene (Predsednik), 2. Radmila Vukić iz Balve (Podpredsednik), 3. Vule Bačević iz Altene (Blagajnik i počasni predsednik), 4. jerej Mihajlo Stojčić iz Altene (Sekretar), 5. Nada Lakić iz Nojnrade, 6. Vaso Delić iz Izerlona, 7. Nada Todorović iz Mendena
8. Cvetko Lukić iz Lidenšajda (Počasni član)

(uskoro nastavak istorijata Crkvene Opštine Altene od 2004 do danas)

Nadamo se i molimo se Gospodu, da se crkveni život u parohiji u Alteni razvija pod blagodatnom zaštitom svog nebeskog zaštitnika Sv. Simeona Mirotočivog,

Vaš

Jerej Mihajilo Stojčić
i
predsednik Aleksandar Anđelković

Altena, 19. juni 2005

POČETAK