ЋИРИЛИЦА
 

IMENOSLOV SRPSKIH IMENA

U našoj svešteničkoj praksi suočili smo se sa stranim i nepravoslavnim imenima koja naši vernici daju svojoj deci, i time nesvesno otuđuju svoju decu kako nacionalno tako i verski. Po imenu često čovek može da prepozna čoveka, kojoj naciji pripada što nije zanemarujuće u vremenu u kome mi živimo. Rukovodeni time mi Vam preporučujemo i dajemo Vam na izbor sledeća imena od kojih će roditelji zajedno sa kumom izabrati jedno od navedenih imena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POČETAK

M U Š K A   I M E N A Ž E N S K A   I M E N A
       
A A A A
AVRAM ADAM ALEKSANDRA ANASTASIJA
AKSENTIJE ALEKSA ANGELINA ANĐA
ALEKSANDAR ANDRIJA ANICA ANĐELIJA
ANTONIJE ARSENIJE ANA ANKA
ANTANASIJE AĐIM ADRIJANA ANĐELKA
       
B B B B
BAN BAJO BILJANA BOGDANA
BALŠA BATRIĆ BISERKA BOGDANKA
BLAGOJE BLAGOTA BOGOSAVA  
BLAŠKO BLAŽO BOŽIDARKA  
BOGDAN BOGOMIR BOJA  
BOGOLJUB BOGOJE BORKA  
BOŽIDAR BOJKO BRANISLAVA  
BORIVOJ BORO BUDIMIRKA  
BRATOLJUB BRATOMIR BOŽANA  
BRATISLAV BRANIMIR BOJANA  
BUDIMIR BUDISLAV BORISLAVA  
BUDIŠA BRANKO BOSILJKA  
BRANIVOJ BORKO BRANKA  
BOGOSLAV BOGOMIR BUDIMKA  
       
V V V V
VAJO VASILIJE VELIBORKA  
VASILJ VJEKOSLAV VELINKA  
VELIMIR VELIČKO VESELINKA  
VELIŠA VELJKO VIDA  
VEROLJUB VESELIN VITOMIRKA  
VINKO VID VLADIMIRKA  
VIDAK VIDOJE VOJISLAVA  
VIDOSAV VUČIĆ VELIMIRKA  
VITKO VITOMIR VERA  
VIŠESLAV VLADAN VESNA  
VLADIMIR VLADISLAV VIDOSAVA  
VLADOJE VLAJKO VIŠNjA  
VLASTIMIR VLASTOJE VIKTORIJA  
VLASTOLJUB VLATKO VOJKA  
VOJIMIR VOJIN VUJADINKA  
VOJISLAV VUJIN VUKA  
VUJICA VUKADIN VUKOSAVA  
VUKAJLO VUK    
VUKAN VUKAŠIN    
VUKMAN VUKOBRAT    
VUKOSAV VUKOTA    
VULE VUČETA    
VUČKO      
       
G G G G
GAVRO GAVRILO GVOZDANA  
GVOZDEN GEORGIJE GORDANKA  
GODIMIR GOJISLAV GORJANA  
GOJKO GOLUB GOSTANA  
GORAZD GORAN GORDANA  
GRADIMIR GRADISLAV GORICA  
GRIGORIJE GRUJICA GOSPAVA  
GRUJO GOSTIMIR GROZDANA  
       
D D D D
DAMJAN DANILO DALIBORKA DRAGOSLAVA
DANOJLO DANKO DANICA DUŠANA
DAVID DARKO DANKA DUŠANKA
DEJAN DESIMIR DARINKA DUŠICA
DMITAR DINKO DEJANA  
DOBRAN DOBRIVOJE DESANKA  
DOBRICA DOBROSAV DIVKA  
DOJČILO DOJČIN DIVNA  
DRAGAN DRAGIŠA DOBRANA  
DRAGO DRAGOJE DOBRILA  
DRAGOLJUB DRAGOMIR DOBRINKA  
DRAGA DRAGUTIN DOSTANA  
DRAŽAN DRAŽETA DRAGANA  
DRAŽO DRAŠKO DRAGICA  
DUŠAN DUŠKO DRAGINJA  
       
Đ Đ Đ Đ
ĐORĐE ĐUKA ĐUKA  
ĐURAŠIN ĐURĐE ĐURĐIJA  
ĐURA ĐURICA ĐURĐINA  
ĐUKAN ĐORĐIJE    
       
E E E E
EMIL EMILIJAN EMILIJA EMA
       
Ž Ž Ž Ž
ŽARKO ŽEGAR ŽELJKA  
ŽELIMIR ŽIVADIN ŽIVADINKA  
ŽIVAN ŽIVKO ŽIVANA  
ŽIVOJE ŽIVORAD ŽIVODARKA  
ŽIVOTA ŽITOMIR ŽEJANA  
       
Z Z Z Z
ZAVIŠA ZARIJA ZAGA ZORANA
ZDRAVKO ZLATAN ZAGORKA ZORICA
ZLATKO ZORAN ZVEZDANA ZORKA
ZARKO ZAHARIJE ZLATA ZORA
       
I I I I
IVAN IVANKO IVANA IKONIJA
IVKO ILIJA IVANKA  
IGNJATIJE ISAK IVKA  
       
J J J J
JABLAN JADRAN JANA JELENKA
JANKO JUSTIN JAGODA JELISAVETA
JEVREM JEZDIMIR JASMINA JELICA
JELENKO JEREMIJA JASMINKA JEFIMIJA
JOVAN JOVICA JELA JOVANA
JORDAN JOSIF JELENA JULIJA
       
K K K K
KAMENKO KIRILO KATARINA KOSARA
KOSTA KONSTANTIN KOSOVKA KRSTANA
KORNELIJE KRSTIVOJE KOVILJKA  
KRSTO KRSMAN KOSA  
KOMNEN KUZMAN KOSANA  
       
L L L L
LAZAR LABUD LATINKA LEPOSAVA
LEONTIJE LUKA    
       
LJ LJ LJ LJ
LJUBAN LJUBO LJEPOSAVA LJILJANA
LJUBODRAG LJUBINKO LJUBA  
LJUBISAV LJUBIŠA LJUBINKA  
LJUBOMIR LJUTOMIR LJUBICA  
       
M M M M
MAKARIJE MAKSIM MARIJA MIRJANA
MALE MANOJLO MALINA MIROSLAVA
MARINKO MARJAN MALINKA MLADENA
MARKO MATEJA MARA MLADENKA
METODIJE MILADIN MARIJANA MOMA
MILAN MILANKO MARICA MOMIRA
MILETA MILE MILADINKA MOMIRKA
MILENKO MILOVOJE MILEVA  
MILIJA MILI MILENA  
MILOVAN MILOJE MILENIJA  
MILOJICA MILOJKO MILANKA  
MILOLJUB MILOMIR MILEVKA  
MILORAD MILOSAV MILIJANA  
MILO MILUN MILINKA  
MILUTIN MILJKO MILICA  
MIODRAG MIOMIR MILKA  
MIHAJLO MIROLJUB MILOJKA  
MIROSLAV MIR ETA MILOSAVA  
MLADEN MLADOMIR MILUNKA  
MOMO MOMČILO MILJA  
MOMIR MRGUD MILJANA  
MRKŠA MUTIMIR MIRA  
       
N N N N
NAUM NAJDAN NADA NINISLAVA
NEBOJŠA NEVEN NASTASIJA NOVKA
NEGOVAN NEGOMIR NATALIJA  
NEDELJKO NEMANjA NEVENA  
NENAD NINKO NEVENKA  
NINOSLAV NIKOLA NEGOSLAVA  
NOVICA NOVAK NEDA  
       
NJ NJ NJ NJ
NJEGOVAN NJEGOMIR    
NJjEGOŠ NJEGUŠ    
       
O O O O
OBRAD OBREN OZRENKA OBRENKA
OGNjEN OZREN OLIVERA  
OSTOJA OLIVER OLJA  
       
P P P P
PAVLE PAUN PERSA  
PETAR PETKO PAUNA  
PETRAŠIN PETRIĆ    
PLAVŠA PREDISLAV    
PREDRAG PRERAD    
PRIBISLAV PRIJEZDA    
PRVOSLAV PUTNIK    
       
R R R R
RASKO RADENKO RADA RUŽICA
RADIVOJ RADISLAV RADANA RADOMIRKA
RADIŠ RADIŠA RADENKA  
RADMILO RADOVAN RADINKA  
RADOJE RADOJICA RADMILA  
RAJKO RADOSLAV RADOVANKA  
RADO RADUL RADOJKA  
RAKA RANKO RAJKA  
RASTKO RATKO RADICA  
RODOLJUB RUVIM RANKA  
       
S S S S
SAVA SAMUILO SAVA STANISLAVA
SVETISLAV SAMOJKO SAVETA STANICA
SVETOLIK SVETOMIR SARA STANKA
SELIMIR SIMO SVETISLAVA STANOJKA
SIMEUN SLAVENKO SVETLANA STOJANKA
SLAVKO SLAVEN SELENA STOJKA
SLAVOLJUB SLAVIŠA SLAVICA STOJNA
SLOBODAN SMILJKO SLAVKA  
SRBISLAV SRBOLJUB SIMONIDA  
SRĐAN SREDOJE SLAVA  
SRETOJE SREĆKO SMILJA  
SRETEN STANIMIR SMILJANA  
STANISLAV STANKO SPASENIJA  
STANOJKO STEVO SNEŽANA  
STEVAN STEFAN STANA  
STOJKO STRAHINjA STANIJA  
STROJIMIR STREZIMIR STANIMIRKA  
       
T T T T
TADIJA TANASIJE TAMARA  
TANASKO TATOMIR TANJA  
TEODOR TEODOSIJE TANKOSAVA  
TIOSAV TIHOMIR TIJANA  
TODOR TOMA TEODORA  
TOMISLAV TRAJAN    
TRIFUN TRIŠO    
       
Ć Ć Ć Ć
ĆETKO ĆIRO    
ĆIRILO      
       
U U U U
UGLJE A URO    
       
F F F F
FILIP      
       
H H H H
HRANISLAV HRANIMIR HRANISLAVA HRISTINA
       
C C C C
CVETAN CVETKO CVETA CVETANA
CVIJAN CRNOJE CVIJA  
       
Č Č Č Č
ČASLAV ČEDOMIR